Yükleniyor...

MCDONALDLAŞMA


Artık gazetelerden, televizyon programlarına, üretim yapılarından, şehir düzenlemelerine kadar herşey, herkes tarafından çok çabuk tüketilmek üzere tasarlanıyor.

SEKÜLERLEŞME


Sekülerleşme, reform sureciyle beraber kilisenin dogmatik hayat ve düşünce yapısından kurtulmak için ortaya çıkmıştır. Böylece sekülerleşme; kilisenin dolayısıyla da dinin gelişme ve ilerlemenin önündeki en büyük engel olarak görüldüğü için dinin devlet işlerine karistirilmamasi tezini savunur
Dahası Gelecek...